Silverstämplar

Mar 12 2013

Hej.
Sidan silverstämplar.se är en ny sida som enkelt visar hur gammalt ett silverföremål är. Kan vara värt att lägga på minnet.

No responses yet

Leave a Reply